jan8.jpg
Sågmyra Bjursås PRO

Styrelse
Kerstin Strand  (Ordförande)
Tfn 023 - 59 104

Barbro Gustavsson  (Sekreterare)
Tfn 023 - 50 837

Gunilla Westh  (Kassör)
Tfn 023 - 59 213

Arne Blomkvist  (Medlemsansvarig)
Tfn 023 - 59 104

Våra aktiviteter finns på vår hemsida: 
www.pro.se/sagmyra-bjursas 

 

Öppettider på Muséet:

Muséet är öppet varje lördag
kl 13-16.

Sågmyra Hembygdsmuseum, 
Tidstrandsvägen 3

Välkommen in!

ÅRSMÖTEN 2018

Sågmyra Byaråd
Måndag 19 mars kl 19.00
på Muséet, Tidstrandsvägen 3

Sågmyra Vägförening
Torsdag 22 mars kl 19.00
i Gopa Bystuga

Sågmyra Hembygdsförening
Söndag 25 mars kl 16.00
på Muséet, Tidstrandsvägen 3

Stadgeenliga förhandlingar

VÄLKOMMEN!

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,
maila oss på shf@wgst.se