jan3.jpg
Tavla 10
 
Mellan Vrebro och Lillänget låg Kattsvälta. Namnet lär komma ifrån en gård som hette Katt. Men för det finns inga historiska bevis.
Den gamla vägen gick över järnvägen, genom Svenskgården och över bäckbron mot Lillänget. I början på 1900-talet fanns en ritad väg från Lillänget till Forsströms kraftstation vid Svanshammar och vidare mot Tallholen. Men vägen blev aldrig byggd.
 

Svarttjärnsbäcken

Från banvallen, som idag brukas för både biltrafik och promenader, ser vi gården Nybo i sluttningen till höger. Här rinner Svarttjärnsbäcken ut i Vrebroströmmen nedanför Svanshammar. Bäcken kommer från Svarttjärn som även går under benämningen Svartholstjärn eller på 1800-talet Svartögden.
Järnvägen byggdes åren 1887 – 1889 från Falun till Sågmyra. Järnvägsbanken är här fylld med fyra meter sten och grus ovan på de två i bredd byggda stenkulvertarna för bäcken. Fyllningen i den höga järnvägsbanken kommer från grustagen i Årboheden vid Årbosjöns norra strand. Från Årboheden fram till stationen drogs grusvagnarna av entreprenören Carl Jehanders byggnadslok. Grusvagnarna forslades sedan med ett annat lok från Sågmyra station till fyllningsplatsen.
 

Anhalten

Anhalten Lillänget låg strax söder om vägbron i Lillänget. Tågstoppet anlades 1923. Hållplatskuren tillkom 1931. Platsen ligger 24 010 meter Falun och 183 75 meter över havet.
Efter Gävle-Dala Järnvägs uppgång i SJ 1948 ändrades namnet Lillänget till Lillängsvägen då det redan hos SJ fanns en trafikplats i Göteborgs-trakten med namnet Lillänget. Steg man på och av i Lillänget betydde det 30 öre billigare pris på en tur- och returbiljett till Falun jämfört med från Yllefabriken och Sågmyra station. Detta gjorde att passagerare från samhället föredrog att stiga av och på i Lillänget och gå till fots hemifrån för att tjäna 30 öre. Vilket var mycket pengar på 1920-talet!
Efter stoppen vid anhalten hade de tyngre lokdragna persontågen höst och vinter igångsättningsproblem i motlutet.
I 1900-talets början var bobsleigh en sport i Sågmyra. Banan gick nedför gamla Tällbergsbacken, den nya vägen fanns inte då. Den första bobben till Sågmyra skaffade bokförläggaren Erik Åkerlund. Släden var så pass tung att den fick dras upp med häst. Bobsleigh var en herremanssport.
I slutet på 1800-talet ordnades dans på vägbron i Lillänget. Bron var på den tiden lägre.

 

 

Öppettider på Muséet:

Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

VÄLKOMMEN IN !

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3

 

o o o o o o o o o o o o o  

 

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

maila oss på shf@wgst.se