utsikt.jpg
Tavla 13

 

En handelsbod uppfördes i Bengtsgårdarna 1902 av Gravar Snarf Anders Eriksson, 1868 – 1957, och dennes hustru Pers Karin Persdotter. 1908 bildades en kooperativ handelsförening som hyrde Erikssons lokal. Paret Eriksson flyttade senare till Klingsbo i Stora Skedvi.              

                              

Koopen

Sågmyra Kooperativa Handelsförening, senare Sågmyra Konsumentförening, hade sitt säte i Bengtsgårdarna mellan 1908 och 1992. För att vara exakt öppnades Konsum-butiken i Bengtsgårdarna den 7 november 1908. Kunderna sa alltid Koopen om affären.
Förste föreståndare var Albin Pettersson.  Affären fungerade som huvudbutik för Konsum 2:an i Sågmyra samt filialerna i Kilen och Solarvet.
Från början fanns ett visst motstånd mot en kooperativ butik men trots det var medlemsanstalet vid årsskiftet 1909 närmare 80 kunder.
Kooperativa i Bengtsgårdarna byggde nytt 1953 på samma tomt och två år senare blev butiken snabbköp. Till nymodigheterna för kunderna hörde utökade sortiment av verktyg, en öppen frysbox för bär, fisk och grönsaker samt öppen kyldisk för smör, ost och flaskmjölk. Vidare fanns kyldisk för köttvaror med betjäning.
Mjölkmätningen var automatiskt. Kunderna hade bara att peta på en fingerskiva.
Här fanns också bensinpump.
Den gamla affären, som låg längre in på gården, revs och såldes som bostad till Åhl-Tällberg.
Ett kvinnogille startades 1943 med Margit Hagman som ordförande. Kvinnogillet ordnade kurser av olika slag, bland annat om kooperationen, höll matlagningsdemonstrationer och husmorsgymnastik.
1960 anslöt sig Sågmyra Konsumentförening, som den hette, till Konsum Svea, som i sin tur ombildades till Konsum Dalarna 1970.
Den första styrelsen i Sågmyra Kooperativa Handelsförening bestod av C.J. Eriksson, Anders Bengtsson, J.F. Nordahl, Carl Sandström och Liss Per Persson.

                                      

Gopa Matbod

1992 avvecklades Konsum och verksamheten övertogs av Solveig Pohly i december samma år. Butiken bytte namn till Gopa Matbod och drevs fram till 1999. Affären är numera privatbostad. Solveig Pohly hade innan hon startade eget arbetat för Konsum under 25 år.

 

Skomakeri

I Sandströms fastighet fanns Petterssons skoaffär. Karl Pettersson, kallad Skomakar-Kalle, tillverkade svenskskor i en stuga på gården. Skorna såldes i skoaffären i huvudbyggnaden.  Den gamla vägen passerade utanför skoaffären som låg mellan Konsum och NTO.

 

Folkets väl

Nykterhetsrörelsen kom till Sågmyra 1883. Det året instiftades Logen 496 Dalpilen av IOGT i Gopa folkskola. 1888 bildades Templet 154 Enighet. Men det uppstod en konkurrenssituation mellan nykterhetslogerna och Dalpilen kom att föra en tynande tillvaro. Dess medlemmar övergick till Templet. 

Ursprunget till det som idag är IOGT-NTO-lokal var en idé om en gemensam samlingslokal i Sågmyra. Resetalaren Olov Andersson från Rättvik var den som först kastade fram tanken om en gemensam lokal. Han tillhörde både missionsförsamlingen och templarorden. Sällskapet Folkets väl bildades. Från alla ideella inriktningar i bygden var man enig om att huset skulle byggas gemensamt. I stadgarna skulle Folkets väl verka för religiösa och idéella syften i största allmänhet. Men en stadegeändring begränsade verksamheten till nykterhets- och missionsverksamhet. 1895 stod samlingslokalen färdig. Föreningen Folkets väl upplöstes. 
 

Var sitt hem

Templet 154 Enighet och Missionsföreningen delade till en början lokal. När Missionshuset stod klart 1903 blev Templarna ensam ägare till logen.  Templarna fick huset och skulder medan missionsvännerna avstod sina insatser och byggde nytt. Nykterhetsvänner och de religiösa hade fått var sitt hem.
Vid sidan av nykterhetsarbetet i NTO förekom sång och musik, basarer, syföreningsauktioner, Brödernas och systrarnas afton, karusellaftnar, gökottor, teaterföreställningar, idrott, kurser och på senare tid tipspromenader. Efter hand utvecklades programmet till studie- cirkelverksamhet i olika ämnen som teater och musik. Juniorverksamheten Ungdomstemplet 43 Majrosen bildades 1902. Musikcirkeln Viola bildades och även en sångkör. Bland andra verksamheter i NTO kan nämnas ett bibliotek, 1950 arrangerades en riksmusikkurs som blev startskottet till musikskolan i Sågmyra som sedermera övergick i kommunal regi, mellan 1951 och 1966 hade NTO ett folkdanslag och 1971 bildades UNF, Ungdomens Nykterhets Förbund. 1941 slogs alla tiders medlemsrekord i föreningens historia med 240 medlemmar. Flera om- och tillbyggnader av lokalen har förekommit, den senaste 1977, då parkering och en ny entré ordnades.  Bland utomstående verksamheter i Templarlokalen kan nämnas att skolklasser inrymdes i lokalen 1908 och att Sågmyra Arbetarekommun bildades där den 25 februari 1919.

 

 

Öppettider på Muséet:

Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

VÄLKOMMEN IN !

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3

 

o o o o o o o o o o o o o  

 

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

maila oss på shf@wgst.se