utsikt.jpg
Tavla 2
 
Gröna Lund, till vänster, byggdes 1913 och var till en början fabrikshotell. Senare bostad åt anställda vid Falu Yllefabrik. Efter nedläggningen av fabriken har huset ägts av flera privatpersoner under årens lopp och här har också förekommit företag som Amanu KB, konsultverksamhet med Ann-Mari C Åkerlind och mellan 1995 och 2002 Silfvers Textverk som förebyggde och rehabiliterade utbrändhet. Ägare Claes Göran Lennart Silfverberg. 
Det som Sågmyraborna kallar gamla kontoret uppfördes av Snarf Pers Per Pettersson och stod klart 1906.  Denne drev affär i huset med entré mot vägen, en filial till den egna butiken i Bengtsgårdarna.
Snarf Pers Per Pettersson sålde butiken redan efter ett par år och verksamheten ombildades till handelsbolag som öppnades 1909. Förmodligen som ett svar på att Sågmyra Kooperativa Handelsföreningen grundats 1908 i Bengtsgårdarna. Handelsbolagets förste föreståndare blev Fredrik Lundgren från Falun.
Snarf Pers Per Pettersson sålde huset 1908 till fabrikör Tidstrand för 10 000 kronor.
I huset inrymdes fabrikskontor fram till att det nya fabriks- och huvudkontoret på andra sidan ån stod klart en bit in på 1940-talet. Det gamla kontoret byggdes om till tjänstemannabostad 1944. Där bodde bland annat fabrikörens son, direktör Ragnar Tidstrand med sin familj. Senare kom huset att hamna i privat ägo.
I fastigheten Tallbacken, huset i sluttningen bakom gamla kontoret, bodde fabrikör Tidstrands chaufför Gustaf Johansson. Huset är ombyggt 1944.

 

Konsum nära fabriken

Vid ett möte med Sågmyra Kooperativa Handelsförening den 30 mars 1930 redogjorde Konsum-föreståndaren i Bengtsgårdarna, Axel Bergqvist, om planerna på en Konsumbutik mera centralt i Sågmyra. Bergqvist hade talat med fabrikör Tidstrand om köp av en tomt för en tilltänkt filial i närheten av Falu yllefabrik. Fabrikör Tidstrand bjöd föreningen överta aktiemajoriteten i Sågmyra Handelsförenings Aktiebolag, vilken han innehade, samt därefter överta handelsbolagets rörelse.
Kooperativa handelsföreningen skulle även få köpa en centralt belägen tomt, intill fabriksområdet. Ett villkor var att Kooperativa avstod ifrån att sälja manufakturvaror i denna butik under ett antal år. Dessutom ville fabrikören få inflytande på byggnadens utseende.
Vid sammanträdet med Kooperativa Handelsföreningen framhölls att kooperativa borde försäkra sig om att få driva affärsrörelsen i handelsbolagets lokaler till föreningen hinner förvärva tomten av fabrikören.
Men av någon anledning blev det ingen uppgörelse mellan kooperativa och fabrikör Tidstrand. Troligen skulle den Konsum-butiken ha hamnat vid Lundegård. Men kooperativa stängde filialen i Sågen och byggde nytt på tomten vid Granliden.

 

Lundegård

I fastigheten Lundegård, som är riven, fanns Sven Karéns Pappers- och Tobakshandel, Eric Halfvarssons Frisérsalong och Oskar Mörlins skomakeri. Karéns affär flyttades till nybygget, ett stenkast från Lundegård, och blev senare Godis-Britta. I Lundegård fanns också lägenheter.
Innan Lundegård gjordes om till affärslokaler bestod längan ut mot vägen av lägenheter.
På genomfarten utanför Lundegård stannade bussarna.
Eric Halfvarsson, 1908 – 1998, kallades Barbis. Han var frisör i Leksand på 1930-talet, verksam hos sin bror, men lockades till Sågmyra av fabrikör Tidstrand. Halfvarsson startade rakstuga och frisörsalong 1935 i Lundegård och flyttade 1964 till Backgården. Verksamheten upphörde 1975. 
Sven Karén, 1906 – 1988, drev tobaks- och pappershandel i Lundegård och senare i den nya affärsfastigheten som uppfördes kring 1956/1957. Han växte upp i byn Rönnäs i Leksand och arbetade i skogen och på jordbruket. Familjen hade också affär. På våren 1934, vid 28-års ålder, arbetade Karén vid sågen i Sågmyra och mätte timmer. ”Här borde finnas en affär med tobak och tidningar”, föreslog någon. Han tog kontakt med fabrikör Tidstrand och en lokal i Lundegård fanns ledig.
Utöver tobaks- och papperssortimenten sålde Sven och hustrun Astrid Karén skivor, kameror och leksaker. Han installerade radio- och TV-apparater i hemmen.
Familjen Karén byggde en villa på Berget i Sågmyra i slutet på 1940-talet, norr om idrottsplanen, men flyttade in på övervåningen när den nya affären stod klar.
Lundegård revs kring 1964 sedan sista hyresgästen flyttat ut.
Nedanför Karéns, precis vid åstranden, stod fastigheten Älvdammen. I vardagligt tal kallad Slaskens på grund av att avlopp rann ut i ån. Där fanns bostäder och en allmän tvättstuga med mangel. Vattnet hämtades upp ur ett hål i golvet. Selma Tidstrand skötte tvättstugan. Hyresgästerna kunde meta direkt från fönstren.
 

Ny postlokal

Posten flyttade och öppnade i Karéns den 17 mars 1986. I nära ett halv sekel hade posten legat i den Bergströmska villan. För att göra plats för Posten i markplanet flyttade ägaren till Karéns fastighet, Göte Anttila, godisbutiken till källarlokalen.
Postens satsning på ny lokal i Sågmyra undanröjde spekulationerna om en sammanslagning med Bjursås. Postmästare i Sågmyra på den här tiden var Stina Smedberg, senare Luthman. Personalen i övrigt bestod av Gunnar Smedberg, Göran Brandow och Eva Fröberg, den senare ingick i postens personalpool och tjänstgjorde i Sågmyra vid vissa tillfällen. Första postkunden i Karéns var Lars-Erik Danielsson som fick blommor av Stina Smedberg.

 

Affärshistoria

Handelsbolaget var diversehandel och livsmedelsbutik mellan åren 1909-2002.  Byggnaden är troligen från 1909.
Så här står det i Handelsbolagets bolagsordning från 1909:
”Detta bolag, hvars namn är Sågmyra Handelsförenings Aktiebolag, har till ändamål att i Sågmyra idka handel med matvaror, specerier, delikatesser, läder och skomakeriarbeten m m äfvensom att drifva annan därmed sammanhängande verksamhet.”
Handelsbolagets första föreståndare var Fredrik Lundgren, född 1866 i Stora Tuna. Hustrun hette Anna Lundgren, född Johansson, och kom även hon från Stora Tuna. Fredrik Lundgren hade biograf på kontoret där han visade stillastående bilder för fem öre i inträde. Lundgren efterträddes 1917 av Arvid Bergström som 1949 avlöstes av sonen Gunnar Bergström.  
Gunnar Bergström övertog Tidstrands aktiepost i Handelsbolaget 1953. Butiken förändrades från lanthandel till snabbköp 1955. Gunnar Bergström lämnade rörelsen 1969.
Erik Jansson hette en av expediterna i Handelsbolaget. Han började som springpojke 1919, ännu inte fyllda 13 år, och arbetade under 31 år i butiken. Senare blev han vaktmästare i skolan.
En annan expedit, Hugo Östlin, 1921 – 1998, tjänade Handelsbolaget i 42 år. 1939 kom Hugo Östlin till Sågmyra, i juni 1969 avancerade han från expedit till butiksägare då han och makan, Signe Östlin, köpte Handelsbolaget av Gunnar Bergström. Östlins drev butiken fram till 1980.
Kopparbergs Läns Sparbank hade en mindre filial i butiken från slutet av 1950-talet.
I Handelsbolaget har både mjölkaffär och bensinmack funnits. Bensinmacken vållade stora protester när den lades ner våren 2012. Mer än 1 300 personer skrev på protestlistor men det hjälpte inte. Våren 2013 monterades bensinpumparna ner eftersom försäljningen inte var tillräcklig.
Bo och Eva Fröberg tog över Handelsbolaget. Butiken blev allt mer inriktad på livsmedel. 
Madis och Malle Gehring tog vid 1987 under ICA:s mandat. Men ICA- butiken gick i
 konkurs. Efter konkursen öppnade Gehrings affären Handlarn i samma lokal. 
Gehrings lämnade Sågmyra 1997 och Greta Pedersen tog över Handlarn. Samtidigt flyttade Posten in i butiken. Pedersen upphörde med butiksverksamheten 2002. Strax innan upphörde Posten. 
Ingenjörsfirman Gering, ägare Madis Gehring, hade elmekanisk verkstad under 1990- talet.
Sportbutiken Ambond i Rättvik hade filial i Handelsbolaget under åren 2007 – 2008. 
MK Specialkost, Kia Andersson, fanns i lokalerna 2009-2010. 
Klädbutiken ZeroZero etablerades i Sågmyra i september 2010 och stängde knappt ett år senare. Ägare var Krister Björklund från Falun.
I varumagasinet, rakt över vägen, förekom pub och underhållning på övervåningen och senare loppis i gatuplanet.

 

 

Öppettider på Muséet:

Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

VÄLKOMMEN IN !

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3

 

o o o o o o o o o o o o o  

 

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

maila oss på shf@wgst.se