jan2.jpg
Tavla 5
 
Här passerade landsvägen mellan Bjursås och Leksand vattenfallen vid Sågbroarna. Landsvägen korsade järnvägen mellan Falun och Rättvik.
Vid Årbosjöns utlopp i Hyttdammen(Sågån) fanns i andra hälften av 1800-talet ett sågverk, timmeruppfodring och hyvelmaskin som tillhörde nickelverket. Sågen brann 1906.
 

Första elen

Huvudanläggningarna för nickelsmältningen låg vid nuvarande fabrik.
Här låg också den kraftstation som redan 1893 försörjde Enmyre silvergruva med elektricitet. Gruvorna låg vid byn Busmor i Åhls socken(Insjön). Dit var avståndet nära åtta kilometer över skogen. Det här var en av Sveriges absolut första elledningar. Gruvan drevs av amerikanen Charles Wilson som även byggde kraftstationen i Sågmyra.
Elektroingenjören Gustaf Darell och Nyhammars bruk fick uppdraget att bygga kraftöverföringen mellan Sågmyra och Enmyregruvan. Den elektriska kostnadsdelen uppgick till drygt 6 000 kronor, uppsättning av stolpar på 70 meters avstånd och ersättning för skog till i runda tal 450 kronor samt 350 kronor för en telefonledning.  Anläggningen var beräknad för 1700 volt och 12 hästkrafter.
Gruvan hade tidigare drivits med ångkraft. Kraftverket och elledningen uppges ha finansierats genom ett bolag i USA. Gruvdriften upphörde när pengarna slutade komma från USA. Det visade sig så småningom att bolagsledningen dödats av indianer. Kraftstationen övertogs sedan av Tidstrands.
Gruvdriften pågick en kort tid men det är högst oklart vad som egentligen hände. Tvivel råder kring att bolagsledningen verkligen skulle ha dödats av indianer.
 

Schoddyfabriker

In på 1900-talet uppfördes Ströms som låg precis vid Årbosjöns utlopp i Hyttdammen. Fastigheten, som jämnades med marken i slutet av 1930-talet, var från början schoddyfabrik där stickylle och lump revs upp för att spinnas om med ny ull. Sedan schoddyfabriken vid första världskrigets slut flyttats 100 meter norrut byggdes Ströms om till bostäder.
Sjövik var en arbetarbostad som byggdes på med två våningar och kallades Hektolitern på grund av dess form.  Huset innehöll ett rum och kök samt nio enkelrum. I källaren fanns bryggeri och senare tvättstuga med brygga i ån. Förr passerade byvägen mot stationen mellan Sjövik och Årbosjöns utlopp.
Sågviken, närmaste granne med Sjövik, var arbetarbostad.
Här låg, precis i korsningen banvallen - Leksandsvägen, vid nuvarande staket, en bensinpump tillhörig yllefabriken.
Banvaktsstugan Årby var bostad för banvakten. Vid landsvägsövergången fanns på 1890-talet en kur för banvakten som brukades vid stängning av grindar.

 

 

Öppettider på Muséet:

Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

VÄLKOMMEN IN !

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3

 

o o o o o o o o o o o o o  

 

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

maila oss på shf@wgst.se