jan6.jpg
Tavla 6

 

Schoddyfabriken, som låg mellan järnvägen och Årbosjöns utlopp, utgjorde en del av Falu Yllefabriks produktion.  Stora mängder av lump kvalitetssorterades, revs och förvandlades till lumpull – schoddy. Av denna ull spanns garn i fabriken.

Schoddyfabriken, som hade en föregångare vid Sågbroarna, byggdes 1917 – 1918. Fabriken skattade åt förgängelsen, efter att länge ha stått öde, i maj 2008

 

Ångsågen

Som nämnts brann sågen vid Sågbroarna 1906.  Troligen uppfördes den nya sågen, Sågmyra Ångsång med hyfleri, 1907. Den låg ett par hundra meter längre norr ut vid Årbosjöns strand där nuvarande rester av sågen ligger.  Sågmyra Ångsåg ägdes av Snarf Pers Per Pettersson, född 1860, och Daniel Danielsson, född 1874.
 
En brand ödelade sågen den 19 augusti 1914, strax innan första världskriget bröt ut.
 
Branden var troligen, till omfattningen, den största som drabbat Sågmyra. Det rådde kraftig nordlig vind, gnistor från brandhärden virvlade mot bostadsfastigheten Sjövik som låg i vindriktningen. Gnistorna utvecklades till brinnande eldflagor som kastades mot bostadshuset. Kvinnorna var panikslagna och vadade fullt påklädda ut i ån där de ställde sig med vattnet upp till halsen.
 
Folk befarade att deras hem skulle brinna ner och alla hjälptes åt att bära ut värdefulla föremål. Saker och ting hamnade lite varstans och det tog veckor innan folk hade återfått sina saker.
Vid sågverksbranden förstördes ett litet bostadshus på platsen för nuvarande Åresta. Medan brandsläckarna och åskådarna koncentrerade sig på sågen hade skomakare Anders Munters gård övertänts bakom deras ryggar av gnistorna. Munter, som var handikappad, levde i små ekonomiska omständigheter och genom insamlingar och bidrag uppfördes ett nytt hus åt honom strax intill gamla Leksandsvägen. Huset ägdes senare av Tur Anders Hansson, kallad Orsa-Hansson.
 
Så här skrev tidningen Dalpilen:
 
I onsdag middag kl 3,20 utbröt eldsvåda i Sågmyra ångsåg. Elden som uppkom i ångepannerummet och som förorsakats genom gnistor från eldstaden spred sig med stor fart och snart stod hela sågen i ljus låga. Genom signaler från Falu Yllefabrik kallades folk till brandplatsen vharest ett intensivt släckningsarbete började, ihvilket personalen vid yllefabriken deltog.
 
Vid 7-tiden på kvällen lyckades man begränsa elden som då lagt sågen, en äldre bostad samt brädgården i aska. Med 8-tåget från Falun anlände 50 man från Dalregementet samt en del av Falu brandkår med en reservspruta för att deltaga i eftersläckningen och vid 2-tiden på natten lyckades man fullständigt släcka elden. Sågen och brädgården voro försäkrade i brandförsäkringsbolaget Tor för resp. 25 000 och 20 000. Arbetarbostaden var försäkrad i Bjursås brandförsäkringsbolag för 3 000 kr.
 

Nya sågar

Sågverksdirektörerna, ägarskapet hade delvis förändrats, flyttade norr ut efter Årsbjösjöns strand, bortom järnvägsstationen, och uppförde en ny ångsåg. Även här saknas uppgifterna om när sågen byggdes på den nya platsen.
 
Fabrikör Tidstrand köpte den gamla sågverkstomten 1915 av Daniel Danielsson och Snarf Pers Per Petterssons änka, Kristina Pettersson, för 4 000 kronor. Snarf Pers Per Pettersson avled 1914, senare samma år som förödande branden.
 
Men det dröjde mer än 15 år innan Tidstrand byggde en ny såg, den som vi ser resterna av idag. Tidstrand hade tidigare en cirkelsåg avsedd för ortsbehovet och sina egna behov. Men eftersom han insåg att avfallet hade bränslevärde uppförde han en ny såg. 1932 tillkom ramsågen vid Årbosjön som kompletterades med ett hyvleri 1937 med två nya hyvelmaskiner. En bro byggdes över sjön på 1940-talet, till brädgården, på andra sidan stranden. Efter en modernisering kunde man såga 600 timmer per dag. Före kriget förekom export till England. När Tidstrands-sågen lades ner användes byggnaden till militärförråd.
 
Åresta, som låg mitt emot sågverket, var arbetarbostad med flera lägenheter. På nedre botten låg sågverkskontoret och fackföreningen, Textilarbetareförbundet avd. 87, hade sitt kontor där. Åresta är numera privatägt.
En bastuflotte fanns vid sågverksbyggnaden i Årbosjön mellan 2008 – 2010. Anders Gravsjö i Gopa drog igång verksamhet med uthyrning till olika festligheter.

 

 

Öppettider på Muséet:

Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

VÄLKOMMEN IN !

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3

 

o o o o o o o o o o o o o  

 

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

maila oss på shf@wgst.se