jan2.jpg
Tavla 14

 

Anders Johan Nordahl, 1833 – 1891, kom 1862 till Sågmyra från Snöå Bruk i Västerdalarna. 1864 startade tillverkningen av liar på Svanshammar vid Vrebroströmmen.

 

Liesmederna

Troligen var det vattenkraften i Vrebroströmmen som gjorde att Nordahl valde Sågmyra. Liksom Axel Ludvig Tidstrand gjorde drygt 30 år senare.
Anders Johan Nordahl var 29 år när han kom till Sågmyra. Förutom smedjan vid Svanshammar byggde han intill en liebod och ett kolhus. 1964 började lietillverkningen med hjälp av fadern som kom från Snöå bruk.
Lietillverkningen i Sågmyra fick en flygande start och en del kunder fick vända hem i oförrättat ärende. Anders Johan Nordahl behövde en kompanjon och det fann han i sin bror, Jacob Gustav Nordahl, som var liesmed på Snöå Bruk och tidigare på Ådals Bruk i Norge.
1864 anlände brodern Jacob Gustav Nordahl, 1834 – 1891, till Sågmyra och bröderna ingick kompanjonskap.  En orsak till att bröderna lämnat Snöån var att liesmidet där var olönsamt. Bruket där lades ner 1866.
Liarna fraktades med forbönder innan järnvägen kom till Sågmyra 1889. En forled drog förbi Sågmyra och kuskarna övernattade i forstugor i Bengtsgårdarna. Med kuskarna etablerade nordahlarna kontakter med Norge som var en stor liemarknad.
Från 21 november 1864 drevs Svanshammars liebruk gemensamt av bröderna Nordahl. Anders Johans liar märktes med AJ och Jackob Gustavs med JG.
Liesmedsmästarna Anders Johan Nordahl och Jacob Gustav Nordahl byggde, under  andra hälften av 1800-talet, identiska villor i Tallholen. Bostadshusen kallades Smegålan´ och låg vid dåvarande landsvägen mellan Bengtsgårdarna och nickelbruket.
Men av någon anledning uppstod osämja mellan bröderna och 1878 byggde Jacob Gustav Nordahl en egen liesmedja, Gopa Lieverk, vid nuvarande Vallhalla. Samma plats som fabrikör Axel Ludvig Tidstrand senare byggde sin första fabrik på.
Bröderna Nordahl avled 1891 och sönerna tog över lietillverkningen. Bröderna försonades på Anders Johans dödsbädd och begravdes i samma grav på Bjursås kyrkogård.
Liarna från Svanshammar gick under namnet Bravo-liar och liarna från Gopa Lieverk kallades Garanti.
1912 upphörde lietillverkningen vid Svanshammar och 1915 i Gopa Lieverk vid Vallhalla.
Nämnas ska att Jacob Gustav Nordahl hade butik i Bengtsgårdarna runt 1874. Han ägde Gopa kvarn och lät bygga en såg.
Nordahlarna drev också ett pärtbruk vid forsen i Svanshammar.

 

Nya kraftstationer   

Heineman Kraft och Fastigheter AB äger två av fyra kraftverk i Vrebroströmmen idag. I november 2011 köpte Mikael Heineman kraftverken i Svanshammar och Gopa kraftstation. En mångmiljonsatsning som kom Sågmyra till del.
Den gamla kraftstationen i Svanshammar revs och 2012 byggdes nya dammluckor vid Hedins, en ny tub och en ny kraftstation.  Den gamla tuben var rutten.
Även Gopa kraftstation fick nya dammluckor och en ny tub.
Den tredje kraftstationen, Vallhalla, ägs av Hansa Kraft.
 
 Strömmen

 

Anders Forsström1861 – 1936, och bodde på Varmgården vid Vrebroströmmen. Han grävde för hand en egen kanal, drygt 50 meter lång, och uppförde ett eget kraftverk 1905, med två 20 watts generatorer, i Vrebroströmmen. Byarna Bengtsgårdarna, Vrebro och Sågen fick 1908 elektriskt ljus. Men redan 1905 ordnade Forsström elektriskt lyse i NTO-lokalen där han var medlem. Kraftstationen, som kallades Strömmen, blev senare bostad åt anställda vid Falu Yllefabrik.
Anders Forsströms kraftstation övertogs av Sågmyra Elektriska Belysningsförening, det så kallade Bondbolaget.
Den 30 juni 1917 antogs stadgar för Sågmyra elektriska Belysningsförening som hade till… ”ändamål att efter förvärvandet av vattenfall och mot betalning tillhandahålla elektrisk energi för belysning och andra ändå mål för ortens behov.”
Styrelsen hade sitt säte i Åhls socken och utgjordes av Erik Albin Pettersson, Franz Rikard Pettersson, Anders Forsström, alla i Vrebro, Häll Erik Andersson och Olov Sandin, båda i Gopa.
Belysningsföreningen sålde senare anläggningen till fabrikör Tidstrand.  I anslutning byggde Tidstrand Svanshammars kraftstation 1924. Fabrikören gav Bondbolagets medlemmar viss ersättning i frikraft per år.
Tidigare fanns här Tällbergs kvarn.
På Anders Forsströms gård bodde långt senare Östen Hedin som 1984 utkom med ett uppslagsverk om kvinnliga artister, ett lexikon om Kvinnor i rockhistorien. Han var också en tid Falu-Kurirens popskribent och långdistanslöpare som tävlade för Leksands IF.

 

 

Öppettider på Muséet:

Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

VÄLKOMMEN IN !

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3

 

o o o o o o o o o o o o o  

 

 

Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

maila oss på shf@wgst.se